Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 2

(Dân trí) - Kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; dự kiến sẽ xem xét 18 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ…

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 2 - 1

Hình ảnh Kỳ họp thứ 1 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra vào ngày 23/6 vừa qua (Ảnh: Thành Trung).

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong 2 ngày 22/9 - 23/9 tại trụ sở HĐND, UBND thành phố và tại các điểm cầu quận, huyện, thị xã... Dự kiến tại kỳ họp này xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết.

Cụ thể, các báo cáo gồm: Kết quả hoạt động của HĐND TP 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; tổng hợp kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND TP; trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV; trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của UBND TP; công tác phòng, chống tham nhũng 8 tháng của năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021; tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 8 tháng của năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021; tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021…

Trong 2 ngày kỳ họp diễn ra, HĐND TP cũng sẽ xem xét nội dung các nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, thu-chi ngân sách 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của thành phố; chương trình giám sát của HĐND TP năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 TP Hà Nội.

Đồng thời, xem xét nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố năm 2021; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố; kiện toàn chức danh ủy viên UBND TP.

Cùng với đó, HĐND TP sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố năm học 2021-2022.

Xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô từ năm học 2021-2022; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố…

Tin liên quan
Đang được quan tâm