Hiện tượng né tránh trong đấu tranh với vi phạm tại Ban Kinh tế Trung ương

(Dân trí) - UB Kiểm tra Trung ương nhận định, một số nhân sự trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương thiếu trách nhiệm, nể nang, né tránh trong đấu tranh phê bình với đảng viên vi phạm...

Thông cáo về kỳ họp thứ 2 của UB Kiểm tra Trung ương (diễn ra trong các ngày 18, 19 và 22/3/2021) cho biết, trong khuôn khổ kỳ họp, UB Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương về một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tổ chức kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Hiện tượng né tránh trong đấu tranh với vi phạm tại Ban Kinh tế Trung ương - 1
UB Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú (ảnh: UB Kiểm tra Trung ương).

UB Kiểm tra Trung ương thống nhất nhận định, Ban Thường vụ Đảng ủy và một số nhân sự trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thiếu nghiêm túc, nể nang, né tránh trong kiểm điểm, góp ý, đấu tranh phê bình đối với đảng viên vi phạm.

Sau kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân liên quan đã nhận thức được khuyết điểm, vi phạm và đề ra các giải pháp khắc phục; coi đây là bài học sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UB Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương và các cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 2 này, UB Kiểm tra Trung ương cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và dự thảo Quy chế làm việc của UB Kiểm tra Trung ương khóa XIII để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Cũng tại kỳ họp này, UB Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đang được quan tâm