Hành trình cuối cùng đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ

(Dân trí) - Trong điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nguyên Tổng Bí thư một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Hành trình cuối cùng đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: Sơn Tùng)

Ngày thứ 2 trong chương trình Lễ Quốc tang Thượng tướng Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại lễ truy điệu sẽ bắt đầu từ 12h30, theo dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày điếu văn tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư. Ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Ông là người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng, vì hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Trong trí nhớ của đồng bào, đồng chí, hình ảnh nguyên Tổng Bí thư là một người lãnh đạo lăn lộn trong thực tiễn, gắn bó chặt chẽ, gần gũi với nhân dân, cùng chèo chống để Việt Nam vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế. Trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc, Tổng Bí thư đã chỉ đạo thực hiện 2 sự kiện quan trọng là ký Hiệp định phân định biên giới trên bộ và ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ.

Dấu ấn khác nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để lại là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần thứ 2). Ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, ông đã bắt tay vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, đề ra các nguyên tắc như làm trong sạch Đảng từ trên xuống, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và tự phê bình, nghiêm khắc xử lý mọi vi phạm của cán bộ, Đảng viên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Lễ di quan diễn ra ngay sau phần truy điệu. Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư được đưa qua những tuyến đường Hà Nội để ông có thể từ biệt Thủ đô trong hành trình cuối cùng.