Hai tân Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là ai?

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng và Vụ trưởng Vụ tổng hợp, UB Kiểm tra Trung ương Trần Thị Hiền là 2 nhân sự được Trung ương bầu bổ sung làm Ủy viên UB kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đây là thông tin được phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng hôm nay, 14/5, về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Cụ thể, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành nội dung này.

Hai tân Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là ai? - 1

Ông Nguyễn Văn Hùng và bà Trần Thị Hiền được Trung ương bầu bổ sung giữ chức Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 nhân sự giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Hiền, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc tại hội trường. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình.

Hai tân Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là ai? - 2
Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc hội nghị 12 chiều 14/5.

Trong nội dung này, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau đó đã phát biểu bế mạc hội nghị.

Thái Anh