Thứ năm, 21/02/2019 - 08:21

Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm  2018

Dân trí

Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ  hoàn thành xuất sắc.

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức gặp mặt các cơ  quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam), Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải Quân chủ trì hội nghị.

quang canh buoi gap mat bao chi.jpg

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

chuan do doc pham van luyen.jpg

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện thông tin cho báo chí về hoạt động của Hải quân Việt Nam.

 

Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển. Nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Tổ chức thực hiện quyết liệt, có lộ trình, gương mẫu, trách nhiệm về thực hiện chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng. Làm tốt việc tiếp nhận, đồng bộ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật (VKTBKT) cũ và ra sức huấn luyện làm  chủ trang bị vũ khí mới, hiện đại.

Bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí. Chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa  bờ. Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XII. Tổ chức thực hiên nghiêm túc quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu sát với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Quân chủng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ  thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng Hải Quân năm 2018:

Một là, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân chủng Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kịp thời quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo để xây dựng phát triển đất nước.

Hai là, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị.

Ba là, lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân chủng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến quan trọng trong điều chỉnh tổ chức lực lượng, thực hiện quyết liệt, có lộ trình, gương mẫu, trách nhiệm trong thực  hiện chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Năm là, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, lao động sản xuất làm kinh tế.

Sáu là, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Bảy là, làm tốt công tác quán triệt, học tập các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ  thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải Quân” trong toàn Đảng bộ.

Tám là, triển khai thực hiện hiệu quả ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn lực với 15 cơ quan Trung ương và 58 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí luôn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời hoạt động của Quân chủng Hải Quân trong thực hiện các nhiệm vụ góp phần động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ vững tin trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Dương