Hà Nội sẽ có thêm đại biểu chuyên trách tại HĐND thành phố?

Phương Thảo

(Dân trí) - Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét bố trí HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. UB Thường vụ Quốc hội đồng ý trình xin Quốc hội quyết định vấn đề này.

Chiều 22/2, tại phiên họp thứ 53, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội sẽ có thêm đại biểu chuyên trách tại HĐND thành phố? - 1
UB Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân.

Tăng 9 đại biểu so với luật

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách. Luật này không có quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh.

Cơ quan trình đề xuất phân tích, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội được bố trí chức danh và số lượng đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã và đại biểu HĐND xã, thị trấn hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Theo đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét bố trí HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. Trong đó, 3 đại biểu là lãnh đạo HĐND thành phố gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hội đồng. Mỗi Ban của HĐND thành phố bố trí 4 đại biểu gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

So với nhiệm kỳ 2016 - 2021, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách của nhiệm kỳ mới tăng 1 người; so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu (tăng 1 Phó Chủ tịch HĐND, 4 Phó Trưởng ban và 4 ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 Ban của HĐND).

Hà Nội sẽ có thêm đại biểu chuyên trách tại HĐND thành phố? - 2
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình đề xuất theo sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Lý giải cho đề xuất đưa ra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc này không làm tăng số lượng đại biểu HĐND Hà Nội. Bởi theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu. Việc này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Hà Nội và đề nghị, việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi Quốc hội có nghị quyết chấm dứt việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thủ đô.

Lượng đại biểu phù hợp với mô hình chính quyền đô thị

Thẩm tra sơ bộ tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Tùng cũng lưu ý, Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức HĐND ở các phường thuộc quận và thị xã nên nhiều nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố.

Do đó, UB Pháp luật đề nghị Hà Nội có phương án sắp xếp, bố trí đủ số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cần thiết cho HĐND các quận và thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên quan đến đề xuất ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND thành phố được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm bằng 0,6 lần mức lương cơ sở, cơ quan thẩm tra cho rằng, đây là chức danh mới chưa được quy định, đồng thời chưa nằm trong hệ thống thang, bảng lương nên đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể.

Do việc bố trí các chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại Hà Nội khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 nên để bảo đảm có cơ sở chính trị vững chắc, cơ quan thẩm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 11 vào tháng 3 tới đây.

Sau khi thảo luận, 100% thành viên UB Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội xem xét quyết định.