Hà Nội khảo sát nhu cầu của thanh niên

Thế Kha

(Dân trí) - Trong quý I-II/2023, Hà Nội sẽ khảo sát nhu cầu thanh niên trong độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi, tổ chức thanh niên trên địa bàn Thủ đô trong phạm vi khảo sát ở các ngành, lĩnh vực cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch khảo sát nhu cầu thanh niên, tổ chức thanh niên trên địa bàn Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch sẽ khảo sát nhu cầu thanh niên trong độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi, tổ chức thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội trong phạm vi khảo sát ở các ngành/lĩnh vực cụ thể. Từ đó, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng nhu cầu của thanh niên, tổ chức thanh niên trên địa bàn TP hiện nay, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên và báo cáo, đề xuất những chính sách cho thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Thời gian thực hiện việc khảo sát trong quý I - II năm 2023.

Hà Nội khảo sát nhu cầu của thanh niên - 1

Trong quý I-II/2023, Hà Nội sẽ khảo sát nhu cầu thanh niên trong độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi (Ảnh: Tố Linh).

Theo UBND TP Hà Nội, khảo sát nhu cầu thanh niên trực tiếp, tập trung trong phạm vi khảo sát ở các ngành/lĩnh vực cụ thể thuộc nhóm mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định tại Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 gồm các nhóm: Nhu cầu thanh niên về học tập và nghiên cứu khoa học; lao động, việc làm; khởi nghiệp; văn hóa, thể dục, thể thao; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Thanh niên được khảo sát chia theo các nhóm: Những người là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội; những người đang là công nhân, lao động trong các khu công nghiệp hoặc thị trường lao động tự do; những người đang là học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trên địa bàn; các tổ chức thanh niên là Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội, các hội, câu lạc bộ thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, phân tích và báo cáo, đề xuất chính sách, nhu cầu thanh niên của các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện hội nghị, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo mời các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên Tổ công tác xây dựng Nghị quyết HĐND TP về chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 để thực hiện đánh giá, phân tích và lựa chọn những đề xuất chính sách cho thanh niên Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Việc tiếp nhận, thu thập thông tin khảo sát nhu cầu thanh niên được thông qua hình thức tổ chức các hội nghị khảo sát nhu cầu thanh niên được tiến hành trực tiếp tại hội nghị; bằng phiếu khảo sát nhu cầu thanh niên thống nhất trên địa bàn toàn TP Hà Nội.