Giai đoạn 2020 - 2025, Kiên Giang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Theo ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, khóa 11, Kiên Giang xác định 3 khâu đột phá nhưng thời gian tới sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Qua 3 ngày làm việc, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI bế mạc. BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa mới ra mắt đại hội và thông qua nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới. Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức (1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

Theo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,24% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; nâng tỷ lệ đô thị hóa từ 29,4% lên khoảng 41,45%; tỷ trọng dịch vụ chiếm 49,37%; Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 73.645 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 - 2025, Kiên Giang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông - 1

Ngày 16/10, các đại biểu dự Đại hội hướng về miền Trung ruột thịt đang bị thiệt hại nặng nề do mưa bão mấy ngày qua

Trong 5 năm tới, tỉnh đưa ra chỉ tiêu 80% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, kết nạp từ 8.000 đảng viên trở lên; nâng dần các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, tỷ lệ lao động qua đào tạo…

Nhiệm kỳ qua, Kiên Giang vẫn chưa đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Mặc dù tỉnh đã xác định cụ thể 3 khâu đột phá nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng được với yêu cầu đề ra.

Giai đoạn 2020 - 2025, Kiên Giang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông - 2

Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa 11 đã bế mạc. Đại hội ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nghị quyết nhiệm kỳ mới, Kiên Giang vẫn xác định 3 khâu đột phá như nhiệm kỳ trước là đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.

Tỉnh cũng sẽ tập trung 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực; tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển  nhanh, bền vững và có chiều sâu.

Giai đoạn 2020 - 2025, Kiên Giang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông - 3

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 11, ông Đỗ Thanh Bình

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang khoá XI, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh đã xác định 3 khâu đột phá đã được các đại biểu các cấp, kể cả Đại hội được đồng tình rất cao. Trong 3 khâu đột phá, trước mắt Kiên Giang tập trung khâu đột phá thứ 3, tập trung cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là tập trung cho giao thông, hạ tầng giao thông để đảm bảo phục vụ cho xã hội, làm động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ hai (16/10), các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa 11 đã đóng góp để hỗ trợ nhân dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn khi người dân nơi đây đang bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ nhiều ngày qua.