Thứ bảy, 03/10/2020 - 14:44

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ

Dân trí

Sáng nay (3/10), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025.

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 1

301 đại biểu ưu tú, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Tĩnh về dự đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ngoài ra còn có 301 đại biểu ưu tú, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy ấy của Người, phong trào thi đua trong toàn tỉnh Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh, tạo nên nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực KT-XH.

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 2

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh trao tặng.

5 năm qua, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%. Toàn tỉnh thành lập mới 5.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 39 nghìn tỷ đồng.

Toàn tỉnh trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 13 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu; TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3.

Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%...

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 3

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ và vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị thời gian tới Hà Tĩnh tiếp tục phát huy các trị giá bản sắc văn hóa, truyền thống khoa bảng, tinh thần dân chủ, đoàn kết dân tộc, lương giáo, để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống Nhân dân; đưa tỉnh trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM; đảm bảo an ninh đối ngoại, an ninh trật tự, chính trị nội bộ… Từ đó đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ và vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 4

Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Hà Tĩnh cần tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn; đổi mới nâng cao công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông nhân, doanh nhân…

Đồng thời tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 5

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, phát động các phong trào thi đua gắn với các mục tiêu phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 6
Đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của cụm Bắc Trung Bộ - 7

UBND tỉnh đã tiến hành vinh danh 61 cá nhân, 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Cũng tại đại hội lần này, UBND tỉnh đã tiến hành vinh danh 61 cá nhân, 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Xuân Sinh

Đáng quan tâm