Bạc Liêu:

Dự họp không đúng thành phần, xin ý kiến mời ra khỏi phòng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ tịch Bạc Liêu giao văn phòng kiểm tra trường hợp sở, ngành, địa phương dự họp không đúng thành phần được mời mà chưa có sự đồng ý của người chủ trì thì xin ý kiến mời ra khỏi phòng họp.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, tại các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vẫn còn tình trạng một số sở, ngành, địa phương cử đại diện tham dự không đúng thành phần được mời, thậm chí vắng mặt mà không báo cáo, không xin phép người chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Bạc Liêu cho rằng, điều này đã làm giảm chất lượng các phiên họp; làm cho nhiều nội dung phải xử lý chậm trễ so với tiến độ đề ra, gây ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung các công việc cần giải quyết và qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Dự họp không đúng thành phần, xin ý kiến mời ra khỏi phòng - 1

Một cuộc họp báo do Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì (Ảnh: HH).

Điển hình là tại cuộc họp báo thông tin báo chí định kỳ quý III/2022 tổ chức ngày 6/10 tại trụ sở UBND tỉnh thì Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình không tham dự theo đúng thành phần được mời.

Do đó, để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công vụ, Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng này; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc phân công người tham dự tại các phiên họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì đảm bảo đúng theo thành phần ghi trong giấy mời.

Trường hợp người đứng đầu ủy quyền hoặc phân công cấp phó, cấp dưới dự thay thì bắt buộc phải báo cáo, nêu rõ lý do, đề xuất phương án cử người dự thay và phải được sự đồng ý của người chủ trì phiên họp đó.

Chủ tịch Bạc Liêu giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra chặt chẽ thành phần dự họp và kịp thời báo cáo với người chủ trì phiên họp; trường hợp sở, ngành, địa phương dự không đúng thành phần được mời mà chưa có sự đồng ý của người chủ trì thì xin ý kiến người chủ trì để mời ra khỏi phòng họp.

Bên cạnh đó, văn phòng thường xuyên theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi phạm các nội dung, yêu cầu nêu trên và gửi cho cấp ủy cơ quan, đơn vị địa phương và cơ quan phụ trách thi đua khen thưởng để có hình thức xử lý phù hợp đúng quy định.