"Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ mạnh sẽ làm tăng sức mạnh nội sinh đất nước"

(Dân trí) - "Khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vững mạnh, sẽ trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước", ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Sáng nay (31/7), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020); hướng tới chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ mạnh sẽ làm tăng sức mạnh nội sinh đất nước - 1

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 200 đại biểu là trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận: Dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà luôn yêu nước nồng nàn, tự tôn, gắn bó và đồng hành với dân tộc.

Từ khi có Đảng đến nay, gần một thế kỷ qua, truyền thống quý báu đó được tiếp nối, phát huy, phát triển, tạo nên sự gắn bó vững chắc giữa Đảng với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - giữa đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ với Đảng.

"Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ, vì độc lập, tự do của dân tộc, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước ta, ở cả trong và ngoài nước, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống có nhiều thuận lợi, chấp nhận dấn thân vào cuộc trường chinh thần thánh của dân tộc, không sợ gian khổ, hy sinh, kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi cam go, thử thách, làm nên thành công của Cách mạng Tháng 8/1945, chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân, đế quốc và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc", ông Vượng phát biểu.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ mạnh sẽ làm tăng sức mạnh nội sinh đất nước - 2

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ: Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, bằng hoạt động kiên trì, thầm lặng, tâm huyết và đầy sáng tạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, kém phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Nhiều sản phẩm, công trình khoa học đã góp phần xây dựng luận cứ cho sự nghiệp đổi mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ nước nhà. Nhiều sáng tạo về văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, làm phong phú hơn tâm hồn người Việt, nâng tầm văn hóa Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, hướng tới tương lai tươi sáng.

Đồng thời, quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã tạo thêm nhiều điều kiện, cơ hội để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ thể hiện tài năng; số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ tăng nhanh, tính năng động, sáng tạo, năng lực chủ động hội nhập quốc tế được phát huy. Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam ở  ngoài nước đã có những đóng góp tâm huyết, thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

"Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta 90 năm qua", ông Vượng nói.

Ông Vượng cho biết, trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng. Bởi đây là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

"Không những thế, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước. Trí thức, văn nghệ sĩ không chỉ là người tiếp nhận định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, mà còn là người đồng hành tự nguyện, “đồng sáng tạo” với Đảng, với dân tộc trên con đường phát triển đất nước cường thịnh, vững bền.

Trí tuệ, sản phẩm, tiếng nói chân thực, trong sáng, hợp lòng dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc mà giới trí thức, văn nghệ sĩ sáng tạo ra, có sức lan tỏa, hiệu ứng nhanh và sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo đồng thuận, niềm tin của dân đối với Đảng, với chế độ ta", ông Vượng nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ mạnh sẽ làm tăng sức mạnh nội sinh đất nước - 3
Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ mạnh sẽ làm tăng sức mạnh nội sinh đất nước - 4

Các tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là mục tiêu, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với Tổ quốc, không chỉ của 200 đại biểu có mặt hôm nay, mà là của hàng triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước Việt.

90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nhất là giúp Đảng tập hợp, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã là lực lượng nòng cốt, rất quan trọng, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của ngành Tuyên giáo.

Đang được quan tâm