Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

(Dân trí) - Chiều 30/11, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, triển khai thực hiện... Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 138 Trương Thị Mai chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội - 1

Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thành Chung).

"Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị, lắng nghe, Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát Quy chế hoạt động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng", ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh. 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhận định, từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 2 kỳ họp; xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước… đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư, diễn biến hết sức phức tạp. 

Quốc hội cũng xem xét thông qua một số dự án luật, nghị quyết; nghiên cứu xem xét ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính cấp bách, điển hình là Nghị quyết 30. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thực hiện các chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng chống dịch, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và phục hồi kinh tế.

Dự kiến, Quốc hội sẽ tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay. Theo bà Mai, điều này cho thấy sự chủ động, khẩn trương của Quốc hội để đáp ứng ngay các nhiệm vụ cần thiết, cấp thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. 

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội - 2

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả bước đầu của Quốc hội.

"Đoàn kiểm tra thấy rằng, những kết quả đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

Từ tháng 6/2021, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp rõ nét với số lượng Đề án triển khai thực hiện Chương trình hành động lên tới 107 Đề án. 

Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã dành tới 57 Đề án cho công tác lập pháp thuộc 10 lĩnh vực hoạt động của Quốc hội. Trong đó, có 5/57 nội dung Đề án về công tác lập pháp, 8/12 nội dung Đề án về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, 17/23 nội dung về đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội… phải thực hiện ngay trong năm 2021.