Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Đột phá thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh - bền vững

(Dân trí) - Trong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã đề ra 8 nhóm giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để từ đó xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức bế mạc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và ra mắt Ban Chấp hành mới gồm 49 người. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Đột phá thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh - bền vững - 1

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa mới

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân…

Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đại hội đã đề ra 8 nhóm giải pháp trên các lĩnh vực. Trong đó, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó là triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững;

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Đột phá thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh - bền vững - 2

Bí thư tỉnh Phú Yên cho biết, trong nhiệm kỳ này Phú Yên sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Sáng cùng ngày, họp báo sau đại hội, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong nhiệm kỳ này, tỉnh nhà sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế biển, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng bền vững…từ đó xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh.

"Về nông nghiệp, Phú Yên sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phát triển sản phẩm theo chuỗi. Công nghiệp tiếp tục hướng đến công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo. Đặc biệt Phú Yên sở hữu bờ biển dài, chúng tôi sẽ khai thác tiềm năng này để phát triển du lịch, kinh tế biển…từ đó xây dựng tỉnh nhà phát triển, giàu mạnh" – ông Dương cho hay.

Tin liên quan