Đảng bộ Quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII

(Dân trí) - Xây dựng Quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại là một trong những mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII.

Đảng bộ Quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII - 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong ba ngày, từ 21 đến 23/7.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có chủ đề: "Phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chủ động đổi mới sáng tạo, xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững".

Đảng bộ Quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII - 2

Đại hội có mục tiêu xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 phát triển Quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Mục tiêu tổng quát của của Đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; Lấy mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng bộ và chính quyền; Xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 phát triển Quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII
Đảng bộ Quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII - 3

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVII, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện, mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã cơ bản hoàn hành thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đảng bộ Quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII - 4
Đảng bộ Quận Đống Đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII - 5

Các đại biểu tham dự Đại hội

Những kết quả công tác của quận đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của thủ đô và đất nước. Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Đang được quan tâm