Công bố Giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị"

(Dân trí) - Sáng 19/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố Giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị".

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Giải thưởng sẽ được trao tặng cho đối tượng là các tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu đạt hiệu quả xuất sắc về lý luận chính trị.

"Đây là sự tôn vinh dành cho các nhà khoa học có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh"- ông Hoàng Phúc Lâm cho hay.

Công bố Giải thưởng Nghiên cứu lý luận chính trị - 1

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp báo (Ảnh: T.K).

Về cơ cấu, Giải thưởng bao gồm: Giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị" với mức tiền thưởng là 200 triệu đồng, Giải cống hiến về "Nghiên cứu lý luận chính trị" kèm tiền thưởng 100 triệu đồng và chỉ xét tặng đối với tác giả đã nghỉ hưu; Giải triển vọng về "Nghiên cứu lý luận chính trị" có tiền thưởng 100 triệu đồng và chỉ xét tặng đối với tác giả dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố và được ứng dụng trong thực tế ít nhất một năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng.

Công trình đã được công bố trên tạp chí khoa học trong nước có mã số chuẩn quốc tế ISSN, thuộc danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành hàng năm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc bài đăng tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus (đối với công trình được đăng bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo) hoặc được in tại nhà xuất bản có uy tín.

Nếu công trình là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng và nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Giải thưởng được tổ chức xét tặng 5 năm/lần và trao tặng vào dịp kỷ niệm năm tròn, năm lẻ năm ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Năm 2021, Giải thưởng được triển khai xét tặng lần đầu tiên tới tất cả các Ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và dự kiến sẽ trao giải vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trao giải thưởng lần I vào năm 2024

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận và chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng. Các thế hệ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước và đã giành được nhiều giải thưởng trong đó tiêu biểu nhất là Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2010) của cố GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn, PGS.TS Trần Minh Trưởng với tác phẩm "Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội"…

Cùng với các cơ quan nghiên cứu khác trong cả nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu mới với 220 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 578 đề tài cấp Bộ, 1.009 đề tài cấp cơ sở, 465 hội thảo khoa học (29 hội thảo quốc tế, 30 hội thảo cấp quốc gia, 86 hội thảo cấp Bộ và 346 hội thảo cấp cơ sở) đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian…

Theo dự kiến, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chủ trì tổ chức trao Giải thưởng lần I vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024 hoặc vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện vào tháng 9/2024.