Thứ năm, 10/12/2020 - 16:15

Chủ tịch TP Cẩm Phả: Bố trí cán bộ theo năng lực, sở trường

Dân trí

Đây là một trong những giải pháp được coi là then chốt mà TP Cẩm Phả lựa chọn để thực hiện chủ đề năm 2020 mà tỉnh Quảng Ninh đã đề ra. Chủ đề có nội dung: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức".

Làm thế nào để hiện thức hóa chủ đề năm một cách hiệu quả nhất? Phóng viên Dân trí đã có phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả xung quanh vấn đề này.

- Thưa ông, là địa phương được đánh giá rất nỗ lực trong công tác triển khai, thực hiện chủ đề năm như trên. Vậy ông có thể chia sẻ thành phố đã có những quyết sách, chiến lược… gì?

Chủ tịch TP Cẩm Phả: Bố trí cán bộ theo năng lực, sở trường - 1

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả.

- Ông Nguyễn Mạnh Cường: Có thể nói từ đầu năm đến nay, mặc dù đối mặt với không ít thách thức, khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song thành phố đã luôn nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm theo kế hoạch.

Cụ thể, thành phố xác định rõ một trong những nội dung quan trọng của công cuộc cải cách hành chính là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức "vừa hồng vừa chuyên".

Do đó, ngay từ những tháng đầu năm 2020, TP Cẩm Phả đã ban hành các Nghị quyết và chương trình công tác năm với những chỉ tiêu cụ thể gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm với mục tiêu, lấy phẩm chất đạo đức và hiệu quả công việc làm làm căn cứ lựa chọn, đánh giá và sắp xếp theo vị trí đảm bảo đúng người, đúng việc; tăng cường quản lý, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chính quyền các cấp, tăng cường tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng đối tượng, thành phần phát huy dân chủ ở cơ sở...

- Việc đánh giá cán bộ để phân công công việc phù hợp, phát huy năng lực, sở trường… được đánh giá là khâu then chốt. Vậy thành phố đã có những phương án gì để thực hiện tốt nội dung này?

- Trong năm 2020, TP Cẩm Phả chủ động khảo sát, đánh giá, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức; làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, sử dụng, bố trí cán bộ theo năng lực, sở trường công tác nhằm phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ.

Hàng năm, thành phố đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các sở, ban, ngành, tỉnh, thành phố tổ chức.

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố cử 7 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị cho 80 cán bộ; 3 lớp đối tượng kết nạp đảng cho 182 học viên, 3 lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới cho 158 học viên; mở 3 lớp bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố năm 2020 với 262 học viên; cử 278 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ với tổng số kinh phí là 580 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thành phố thường xuyên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện các chứng chỉ theo yêu cầu tiêu chuẩn của các chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức… toàn thành phố là 2.380 người. Trong đó có trình độ chuyên môn Tiến sĩ: 1 người, Thạc sỹ 115 người, Đại học 1.684 người, Cao đẳng 322 người, Trung cấp: 252 người.

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 8 người, Cao cấp 121 người, Trung cấp 510 người, Sơ cấp 489 người.

Chủ tịch TP Cẩm Phả: Bố trí cán bộ theo năng lực, sở trường - 2

TP Cẩm Phả với nhiều tiềm năng đang được khai phá.

- Việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý được xác định là khâu quan trọng trong công tác cán bộ vậy thành phố đã quan tâm tới công tác này như thế nào thưa ông?

Đây là vấn đề được thành phố đặc biệt quan tâm. Do đó thành phố đã chủ động tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường bố trí kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh người đứng đầu.

Hiện trên địa bàn thành phố có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 2 phường, xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 9 phường, xã; thực hiện bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương tại 15/16 phường, xã. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2020, thành phố đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 13 lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, phường xã; 9 cán bộ lãnh đạo quản lý trường học; bổ nhiệm lại 2 cán bộ quản lý trường học.

- Ông có thể cho biết việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức…cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thành phố triển khai và có những bước đột phá ra sao?

Đối với vấn đề này, thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên găn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, thành phố cũng duy trì thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị phường xã, đặc biệt là tại Trung tâm hành chính công Thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đây là những nơi trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức.

- Thưa ông, ngoài những gì đã được thực hiện và đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua thì tới đây thành phố sẽ triển khai thêm những gì?

Thành phố luôn xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt triển khai các nhiệm vụ của địa phương, do đó trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực chuyên môn, tác phong công việc phù hợp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn tinh giản biên chế với siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo trong công việc; đồng thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm những vi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Tổ chức, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nhất là người thiểu số có đủ phẩm chất, năng lực, chính trị; bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nâng cao chất lượng về mọi mặt, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng. Từ đó, không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xin cảm ơn ông

An Nhiên - Trường Thịnh (thực hiện)

Đáng quan tâm