Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát tình hình tài chính lọc dầu Nghi Sơn

Quang Phong

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với đơn vị liên quan giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước và nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát tình hình tài chính lọc dầu Nghi Sơn - 1

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát về vấn đề cung ứng xăng dầu (Ảnh: Đình Trung).

Văn phòng Quốc hội vừa truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi một số cơ quan của Quốc hội yêu cầu giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước và nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cụ thể, thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế theo dõi, nắm bắt tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước; tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. 

Trên cơ sở đó, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát trong tháng 3/2022.

Được biết, Nghị quyết số 42/2021/QH15, Quốc hội đã quyết nghị: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được sử dụng lợi nhuận sau thuế, sau trích các quỹ để xử lý số tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và thực hiện dự toán, quyết toán theo quy định; giao Chính phủ tổ chức thực hiện nội dung này đồng bộ với các cam kết khác theo đúng Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ; Chính phủ báo cáo Quốc hội số tiền xử lý bù giá nêu trên khi lập và thực hiện dự toán, quyết toán hằng năm; số liệu xử lý bù giá phải được Kiểm toán nhà nước kiểm toán.