Chủ tịch Bạc Liêu: Đưa ra khỏi bộ máy cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực

(Dân trí) - "Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, có nhiều dư luận tiêu cực... trong thực hiện nhiệm vụ được giao", Chủ tịch Bạc Liêu nhấn mạnh.

Kiểm điểm tổng kết hoạt động của UBND tỉnh Bạc Liêu tại kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiều ngày 30/3, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá, qua gần 5 năm, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đồng thuận của các ngành, tầng lớp nhân dân... tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, như kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện…

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đều được sắp xếp lại theo hướng quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại hợp lý hơn, khoa học hơn, đồng thời có sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ của các cơ quan quản lý chuyên ngành nên hiệu quả công tác được nâng lên khá rõ nét.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư liên bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành có quy định "mềm" về số lượng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc nên các sở, ngành tranh thủ xin thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Vì vậy, sau một thời gian thực hiện thì số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ngành có tăng lên, tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, không trái về chức năng, nhiệm vụ và số lượng không cao hơn so với quy định.

Chủ tịch Bạc Liêu: Đưa ra khỏi bộ máy cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực - 1

HĐND tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ năm 2016 - 2020, tỉnh đã phát hiện, điều tra, khởi tố 9 vụ án về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tiền của Nhà nước khoảng 14,3 tỷ đồng. Trong đó, đã thu hồi, kiến nghị thu hồi và chấn chỉnh khắc phục hậu quả khoảng 710 triệu đồng.

Nêu những hạn chế, bất cập trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, tổ chức bộ máy của Nhà nước chưa thật sự tinh gọn, chưa phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nên trong công tác quản lý, điều hành còn bị động, lúng túng.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đào tạo chính trị, quản lý Nhà nước… chưa đảm bảo yêu cầu thực tế.

Đưa ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, một trong 3 đột phá là tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

"Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong các cơ quan, lĩnh vực có điều kiện, dễ phát sinh vi phạm.

Xử lý và đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu và có nhiều dư luận tiêu cực... trong thực hiện nhiệm vụ được giao", Chủ tịch Bạc Liêu nhấn mạnh.

Đang được quan tâm