"Chính phủ quyết tâm làm việc đến phút cuối, không cầm chừng lúc giao thời"

(Dân trí) - Nhấn mạnh sự đồng tâm của Chính phủ 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quán triệt các thành viên Chính phủ tiếp tục tinh thần "làm đến phút cuối cùng", không có tư tưởng cầm chừng lúc giao thời…

Một lần nữa nêu quyết tâm vì nhân dân mà làm việc

Chính phủ quyết tâm làm việc đến phút cuối, không cầm chừng lúc giao thời - 1

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ quyết tâm làm việc đến cuối cùng, không lơ là (ảnh: Quốc Chính)

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành nhiều lưu ý với việc đánh giá kết quả nhiệm kỳ của Chính phủ. Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về năm 2020, năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, thành quả quan trọng này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống hành chính đã luôn nỗ lực, cố gắng, kế thừa, phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, cống hiến hết mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua với tinh thần trách nhiệm rất tốt trên tất cả các lĩnh vực.

"Trong 5 năm qua, tất cả chúng ta đã đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, cùng với Chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" - Thủ tướng khái quát.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, tại nhiệm kỳ này không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời. Ông yêu cầu tập thể Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, làm đến phút cuối cùng.

"Do đó, Chính phủ khóa này sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho Chính phủ khóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, quy định pháp luật với tinh thần là bảo đảm tính kế thừa, phát huy công khai, minh bạch cả về việc chuyển giao nhiệm vụ, công việc và công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự. Một lần nữa chúng ta nêu quyết tâm vì nhân dân mà làm việc" - Thủ tướng kêu gọi.

Thủ tướng nhắc nhở, về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV (dự kiến từ ngày 24/3-7/4), kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, tập trung chủ yếu xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác nhân sự. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo đúng thời hạn quy định.

Tinh thần "vắc xin + 5K"

Chính phủ quyết tâm làm việc đến phút cuối, không cầm chừng lúc giao thời - 2
Thủ tướng đánh giá thành quả Chính phủ đạt được trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua là do tinh thần đồng tâm, hiệp lực của các thành viên Chính phủ.

Nói về tình hình 2 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, đón bắt thời cơ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cũng như năm 2021. Trước hết là tập trung quán triệt, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trên tinh thần "vắc xin + 5K", nếu có ổ dịch xuất hiện thì truy vết thần tốc, khoanh nhanh ổ dịch. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tiêm vắc xin cho người dân theo đúng ý kiến của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép để kinh tế xã hội phát triển nhưng kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bày tỏ chia sẻ với những ngành hàng không, dịch vụ, du lịch đang gặp bế tắc, một số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, Thủ tướng nêu rõ, phải khắc phục được tình trạng một số doanh nghiệp khó khăn, đặc biệt các ngành dịch vụ du lịch, vận tải, bán lẻ.

Đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,5% như Nghị quyết của Chính phủ đã báo cáo.

Rà soát, điều chỉnh các gói hỗ trợ hiện tại và sớm đề xuất gói hỗ trợ đợt 2 để giúp doanh nghiệp và người dân vượt khó. Nuôi dưỡng động lực phát triển kinh tế và tạo nguồn thu lâu dài là chủ trương về chính sách tài khóa và tiền tệ. Đặc biệt phát huy thế mạnh các trụ cột, đầu tàu tăng trưởng, nhất là Hà Nội, TPHCM, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh trọng điểm khác ở miền Đông Nam Bộ. Phấn đấu không được để nợ các văn bản hướng dẫn luật tại Chính phủ trước khi bàn giao.

Đang được quan tâm