Thứ hai, 07/12/2020 - 10:44

Chất vấn Chủ tịch TPHCM trong kỳ họp HĐND cuối năm

Dân trí

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP sẽ tiến hành chất vấn đối với Chủ tịch UBND TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Sáng 7/12, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 23 của HĐND TPHCM khóa IX: "Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm cuối cùng của nhiệm kỳ IX, 2016-2021, là dịp để HĐND TP nhìn nhận lại những vấn đề mà HĐND đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tại kỳ họp này, HĐND TP tập trung vào những nội dung quan trọng".

Chất vấn Chủ tịch TPHCM trong kỳ họp HĐND cuối năm - 1

Kỳ họp 23 HĐND TPHCM khóa IX sẽ thông qua nhiều tờ trình quan trọng

Thứ nhất, HĐND TP sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; ước thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2021, phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019.

Thứ hai, HĐND TP sẽ xem xét các tờ trình về kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021; đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố.

HĐND TP cũng xem xét về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, (huyện Cần Giờ), Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi qua đó nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố để hỗ trợ đầu tư, đảm bảo hiệu quả công tác duy tôn, bảo dưỡng các khu di tích.

TPHCM cũng xem xét, ban hành chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025; về quỹ tên đường và đặt tên 224 tuyến đường trên địa bàn một số quận, huyện gắn với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, danh nhân văn hóa, lịch sử, nhà khoa học... 

Chất vấn Chủ tịch TPHCM trong kỳ họp HĐND cuối năm - 2

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM

Thứ ba, HĐND TP sẽ tiến hành chất vấn đối với Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều hành của UBND TP và việc thực hiện các cam kết sau các chương trình "Lắng nghe và trao đổi", "Đối thoại cùng chính quyền Thành phố".

Thứ tư, HĐND TP nghe báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP từ kỳ họp thứ hai mươi đến nay; các báo cáo công tác của Chánh án TAND TP, Viện trưởng VKSND TP về công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố, công tác kiểm sát năm 2020.

Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc Hội; tiến hành công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Dự kiến, kỳ họp HĐND TPHCM thứ 23 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 7-9/12.

Tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND TPHCM khóa IX, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung cho biết, nhìn lại thời gian qua, HĐND TP đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, không ngừng hoạt động.

HĐND TP đã tiến hành hơn 480 cuộc khảo sát sát, 49 chương trình lắng nghe trao đổi, 48 chương trình đối thoại cùng chính quyền thành phố, tiếp 910 công dân...

Chất vấn Chủ tịch TPHCM trong kỳ họp HĐND cuối năm - 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu cho biết, nhìn lại thời gian qua, HĐND TPHCM đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, không ngừng hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhưng có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, HĐND TP đã phát huy thuận lợi, kế thừa tiếp thu những kinh nghiệm khóa trước, không ngừng đổi mới, phát huy trách nhiệm tập thể, vai trò của các đại biểu HĐND, các ban các tổ đại biểu...

Từ đó, HĐND TP đã quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tạo dựng niềm tin trong nhân dân, đáp ứng những vấn đề phát triển của TP.

Theo ông Uông Chung Lưu, để thực hiện chính quyền đô thị, HĐND TP và UBND TP cần phối hợp với các cơ quan Chính phủ... Đồng thời, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP cần tập trung thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đảng bộ TP lần thứ 11, kiện toàn bộ máy chuyên trách HĐND TP khi triển khai thực hiện chính quyền đô thị, chú trọng công tác vận động nhân dân đoàn kết đồng lòng. 

Bên cạnh đó, TPHCM cần giải quyết tốt các khiếu kiện; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội đẩy mạnh công bằng xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc...

"Với truyền thống và kinh nghiệm qua các thời kỳ, tôi tin tưởng HĐND TP sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Quốc Anh

Đáng quan tâm