Cán bộ chủ chốt Bộ LĐ-TB&XH học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Đảng ủy Bộ triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng qua hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Ngày 27- 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại điểm cầu trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Cán sự Đảng Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ triển khai nội dung học tập trực tuyến tới các cán bộ chủ chốt. 

Cán bộ chủ chốt Bộ LĐ-TBXH học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phổ biến kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ và các Thủ trưởng, Phó thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các Bí thư, Phó Bí thư của 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; các Bí thư Chi bộ trực thuộc  19 đảng bộ cơ sở.

Theo chương trình, trong 2 ngày, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Cuối chương trình hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng  cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quán triệt Kế hoạch số 179-KH/DU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

Cán bộ chủ chốt Bộ LĐ-TBXH học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - 2

Hội nghị tập trung theo dõi, lắng nghe qua hình thức trực tuyến.

Theo kế hoạch, các cấp ủy Đảng phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ, đúng đắn tinh thần Nghị quyết, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, quán triệt Nghị quyết, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cán bộ chủ chốt Bộ LĐ-TBXH học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - 3

Hơn 200 cán bộ chủ chốt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại trụ sở Bộ. 

Bí thư Đảng ủy Lê Tấn Dũng yêu cầu cấp ủy đảng các cấp nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập; nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải bám sát nội dung của Nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. 

Thời gian tổ chức học tập Nghị quyết cho toàn thể đảng viên của các Chi bộ dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2021. Mỗi Chi bộ tổ chức học tập 1,5 ngày.