Cà Mau: Đưa ra khỏi bộ máy người lợi dụng nhiệm vụ để tư lợi

(Dân trí) - Trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu xử lý nghiêm những người lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tư lợi.

Ngày 19/5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết chủ tịch tỉnh này vừa có chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua rà soát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cho thấy thời gian qua còn một số lãnh đạo sở, ngành, địa phương thực hiện chưa nghiêm, chưa đúng với chỉ đạo của chủ tịch tỉnh.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, thiếu ý thức trách nhiệm, thậm chí lợi dụng vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tư lợi, tạo sự thiếu minh bạch, không công bằng trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh.

Cà Mau: Đưa ra khỏi bộ máy người lợi dụng nhiệm vụ để tư lợi - 1

Chủ tịch Cà Mau yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những người lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tư lợi (Ảnh minh họa)

Trước thực trạng trên, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, kể cả đưa ra khỏi bộ máy cơ quan Nhà nước những người lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tư lợi.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để phát sinh vi phạm mà không kịp thời phát hiện hoặc nể nang, bao che không xử lý, xử lý không nghiêm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Cà Mau cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế cơ quan, quy chế văn hóa công sở; có giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là trong công tác phối hợp và giao tiếp, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

"Giao Sở Nội vụ nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra công vụ, trong đó cần tập trung rà soát, tiếp nhận, kiểm tra thông tin liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tư lợi trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch tỉnh theo định kỳ", Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo rõ. 

Đang được quan tâm