Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận thêm nhiệm vụ mới

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), theo quyết định do Thành ủy Hà Nội vừa ban hành.

Bí thư Hà Nội_Đinh Tiến Dũng_Phân công_Luật Thủ đô_Ban Chỉ đạo.jpeg

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng được phân công làm Trưởng BCĐ xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) (Ảnh: Thành Trung).

Nội dung quyết định thành lập BCĐ xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện, Ban này gồm 16 thành viên thuộc các cơ quan TP Hà Nội.

Trong đó, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy - làm Trưởng BCĐ; Phó trưởng BCĐ thường trực là ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố. 

Ba Phó trưởng BCĐ là bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy. Trong 11 ủy viên BCĐ có ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội là ủy viên thường trực.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng sẽ mời đại diện một số bộ, ngành trung ương, các tỉnh trong vùng Thủ đô, một số chuyên gia tham gia Ban Chỉ đạo.

Cũng theo quyết định thành lập, BCĐ xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Thủ đô; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô, đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gắn với tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; đề xuất, xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

BCĐ cũng có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh trong vùng Thủ đô trong quá trình soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Chính phủ, Quốc hội xem xét thông qua…

Mới đây, BCĐ xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng đã ban hành quy chế hoạt động.