An Giang: Công an phải tăng cường bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm của Công an An Giang trong nhiệm kỳ 2020-2025 là bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.

Ngày 14/8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và nhiều cán bộ thuộc Bộ Công an cùng đến dự.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) tỉnh An Giang”.

An Giang: Công an phải tăng cường bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự - 1

Ngày 14/8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, giải pháp, kịp thời xử lý các yếu tố gây mất ổn định chính trị.

Ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an 2 tỉnh Kandal, Tà keo (Vương quốc Campuchia) được tăng cường.

An Giang: Công an phải tăng cường bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự - 2

Đại tá Đinh Văn Nơi (người đứng thứ 2 bên phải) đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các vị lãnh đạo tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, được lựa chọn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại tá Đinh Văn Nơi tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang khóa mới.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời đóng góp ý kiến đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

An Giang: Công an phải tăng cường bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự - 3

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo, trong tình hình mới và nhiệm kỳ mới, Công an An Giang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang là địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh của khu vực Tây Nam Bộ. Vì thế, cần tăng cường công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trọng tâm là bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, trước mắt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các sự kiện trong năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, phải thực hiện thắng lợi 2 nội dung trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đồng thời tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các cấp chính quyền, các ban, ngành trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân.

Tiếp tục duy trì hợp tác với lực lượng Công an của Vương quốc Campuchia, đặc biệt là Công an 2 tỉnh giáp biên Kandal, Takeo trong việc trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tuyến biên giới và công tác phân giới cắm mốc, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.