An Giang bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Sáng 27/5, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác nhân sự và xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vương Bình Thạnh do nghỉ hưu. Đồng thời bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 65/70 phiếu đồng ý, đạt 92,85%.

An Giang bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh - 1

HĐND tỉnh An Giang bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; trình độ Tiến sĩ Giáo dục học. Ông Nguyễn Thanh Bình từng giữ chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang; Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu, sau đó giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016 -2021).

Ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình. 

An Giang bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh - 2

Ông Nguyễn Thanh Bình dược HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xem xét và thông qua Nghị quyết về ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng thông qua Nghị quyết giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

Nguyễn Hành

Đang được quan tâm