3 đợt kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Phương Thảo

(Dân trí) - UB Trung ương MTTQ Việt Nam lên kế hoạch cho 3 đợt kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ nay cho tới khi kết thúc bầu cử...

Ứng xử với người ứng cử không đạt 50% tín nhiệm cử tri   

Phó Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nêu nhiều yêu cầu với hoạt động giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp khóa mới.

Theo đó, hoạt động kiểm tra, giám sát phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung. Những vi phạm phát hiện được phải kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, khắc phục. Chủ thể kiểm tra, giám sát (Thường trực UB Trung ương MTTQ, Thường trực UB MTTQ các cấp, cán bộ Mặt trận) chịu trách nhiệm về những kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát hoặc của cá nhân cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3 đợt kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hải Phòng.

Ban Thường trực Mặt trận các cấp lập các đoàn kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử với thành phần gồm đại diện Ban Thường trực làm trưởng đoàn, thành viên đoàn có đại diện ban Dân chủ - Pháp luật, đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cơ quan tư vấn… Hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát chia làm 3 đợt. Đợt 1 có thời gian từ 20/2 đến 13/4/2021. Đợt 2 từ 13/4 đến 22/5/2021. Đợt 3 giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (23/5/2021).

Lãnh đạo Mặt trận có những hướng dẫn cụ thể với việc thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong cuộc bầu cử. Ban Thường trực UB MTTQ tiến hành giám sát cuộc bầu cử thông qua việc tham gia các tổ chức bầu cử, việc tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tổ chức vận động bầu cử để người ứng cử tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát trực tiếp tại tổ bầu cử trong ngày bầu cử (23/5/2021).

Nội dung cụ thể, Ban Thường trực UB Trung ương MTTQ giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Về việc giới thiệu người ứng cử, hoạt động này được xác định thực hiện trong khoảng thời gian từ 22/2/2021 tới 17h chiều ngày 14/3/2021 (kết thúc vòng hiệp thương lần 3). Các nội dung tập trung kiểm tra, giám sát gồm việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, việc lãnh đạo, chỉ huy đơn vị dự kiến người để giới thiệu ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác của người được giới thiệu ứng cử.

Cơ quan giám sát lưu ý việc ứng xử với những người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử không đạt trên 50% tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến tại nơi công tác hoặc nơi làm việc. Hoạt động giám sát cũng hướng tới xem xét số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu.

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc  tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử sẽ được thực hiện từ thời điểm bắt đầu tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử (ngày 20/3/2021) đến ngày 13/4/2021. Nội dung giám sát gồm thành phần, số lượng cử tri, chương trình hội nghị cử tri, việc ứng xử với những người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử không đạt trên 50% tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú, việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử.

Đảm bảo số dư người ứng cử

Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri thực hiện từ sau vòng hiệp thương lần 3 tới ngày bầu cử, 23/5/2021. Việc lập, niêm yết danh sách người ứng cử thì được thực hiện trong khoảng thời gian từ 23/4 đến 13/5, trước khi bước vào ngày bầu cử chính thức.

Các nội dung được tập trung kiểm tra, giám sát là thời gian công bố, lập, niêm yết danh sách, đảm bảo danh sách chính thức những người ứng cử được niêm yết là người đủ tiêu chuẩn ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần 3.

Cơ quan giám sát cũng xem xét việc đảm bảo về số dư người ứng cử, đảm bảo việc xử lý, xóa tên người ứng cử trong thời gian Hội đồng bầu cử quốc gia, UB Bầu cử các cấp chưa công bố danh sách mà người ứng cử bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử. Việc giám sát đảm bảo đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đã được công bố mà rơi vào những trường hợp nêu trên phải bị xóa tên.

Mặt trận Tổ quốc cũng sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử của cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuyên tuyền, vận động bầu cử thực hiện từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử, nhắm tới việc đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, hình thức vận động bầu cử cho người ứng cử, trách nhiệm của người ứng cử, những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.

Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, qua phương tiện thông tin đại chúng  thực hiện từ ngày 29/4 đến 7h sáng ngày 22/5, để đảm bảo công bằng về số lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri, công bằng về số lượng các lần trả lời phỏng vấn, đăng tải chương trình hành động giữa những người ứng cử.

Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu thực hiện từ 5h sáng tới 21h đêm ngày bầu cử, tập trung vào thời điểm bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu, việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, đảm bảo không có trường hợp bỏ phiếu hộ, việc niêm phong hòm phiếu và kiểm phiếu để bảo bảo quy định về chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu, ghi biên bản kiểm phiếu…

Sau cùng, hoạt động kiểm tra, giám sát sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, cơ quan giám sát hướng dẫn thực hiện việc này kéo dài từ ngày 17/2 tới 30/6/2021.

Những mốc thời gian quan trọng trong cuộc bầu cử

Stt

Mốc thời gian
(chậm nhất)

Công việc phải hoàn thành

1

Ngày 07/02/2021 (105 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố

Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã

2

Ngày 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

3

Khoảng ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (85-90 ngày trước ngày bầu cử)

Địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia

4

Ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

5

Ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã

6

17 giờ ngày 14/3/2021

(70 ngày trước ngày bầu cử)

Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

7

Ngày 19/3/2021(65 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

8

Ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Tổ bầu cử

9

Ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử)

Niêm yết danh sách cử tri

10

Ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

11

Ngày 28/4/2021

(25 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

12

Ngày 13/5/2021

(10 ngày trước ngày bầu cử)

Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử

13

Ngày 22/5/2021

(trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ)

Kết thúc vận động bầu cử

14

Ngày 23/5/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15

Ngày 02/6/2021

(10 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã

16

Ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội