19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập

(Dân trí) - Bản kê khai tài sản, thu nhập của 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII được công khai tại hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu, tổ chức tại cơ quan này…

19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập - 1

Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu của các thành viên UB Kiểm tra Trung ương được tổ chức chiều qua, 22/3/2021.

Thông tin từ UB Kiểm tra Trung ương, thực hiện Kế hoạch số 53-KH/CQUBKTTW, ngày 11/3/2021 của cơ quan UB Kiểm tra Trung ương về việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức cơ quan, chiều 22/3, UB tổ chức hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các thành viên UB Kiểm tra Trung ương tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, 19 thành viên UB Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.

19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập - 2
Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Cụ thể, danh sách các nhân sự đã báo cáo, công khai tài sản, thu nhập gồm:

 1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm
 2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực
 3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm
 4. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm
 5. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm
 6. Ông Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm
 7. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó chủ nhiệm
 8. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó chủ nhiệm
 9. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên
 10. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên
 11. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên
 12. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên
 13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên
 14. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên
 15. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên
 16. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên
 17. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên
 18. Ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên
 19. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên

Căn cứ Luật số 36 năm 2018 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện Công văn 252 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, UB Kiểm tra Trung ương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với tất cả cán bộ, công chức thuộc cơ quan.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức trong toàn cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ công chức thuộc UB Kiểm tra Trung ương được công khai tại cuộc họp, niêm yết từ ngày 18/3/2021 đến 26/3/2021 thông qua hình thức công khai tại cuộc họp. Các thành viên UB Kiểm tra Trung ương công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên. Đối với các vụ trưởng và tương đương trở xuống, bản kê khai được công khai tại cuộc họp toàn thể của vụ, đơn vị. Người có nghĩa vụ kê khai chịu trách nhiệm đối với việc kê khai của mình, trường hợp các cá nhân không thực hiện đúng về nội dung, thời gian theo kế hoạch sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Đang được quan tâm