Việt Nam có thêm nhà cung cấp tên miền “.vn”

(Dân trí) - Hôm qua, Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC( Bộ TT-TT) đã trao giấy chứng nhận nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cho công ty cổ phần iNET.

Đại diện VNNIC trao giấy chứng nhận nhà đăng ký tên miền .vn cho iNet
Đại diện VNNIC trao giấy chứng nhận nhà đăng ký tên miền ".vn" cho iNet

Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền ".vn" đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

 

Trong những năm vừa qua, tốc độ tên miền “.vn” đạt tăng trưởng bình quân là 172%. Vào ngày 09/05/2012, con số ấn tượng 200.000 tên miền đã giúp Việt Nam chính thức vươn lên trở thành nước đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng đăng ký, sử dụng tên miền mã quốc gia.

 

Sự gia tăng không ngừng của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” một mặt thể hiện trình độ phát triển của Internet trong nước, ngoài ra cho thấy vai trò quan trọng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc đưa ra chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn để khuyến khích và thúc đẩy người sử dụng tên miền ".vn".

 

iNET là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và website, đào tạo CNTT, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên nền mobile và internet. iNet là một trong só ít công ty được VNNIC công nhận là đại lý chính thức đăng ký tên miền tại Việt Nam.
 
Khôi Linh