Xây dựng nhà sàn trái phép trong khu di tích lịch sử văn hóa

(Dân trí) - Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng chính quyền địa phương vẫn xây dựng nhà sàn trong khuôn viên di tích tại huyện Như Thanh (Thanh Hóa).

Di tích đền Khe Rồng gồm: Đền Mẫu, đền Đức Ông, xã Hải Long (nay là thị trấn Bến Sung), huyện Như Thanh. Khu di tích này đã được Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VH,TT&DL) Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh cấp tỉnh ngày 20/1/1995.

Xây dựng nhà sàn trái phép trong khu di tích lịch sử văn hóa - 1
Di tích đền Khe Rồng, xã Hải Long (nay là thị trấn Bến Sung), huyện Như Thanh. Khu di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh cấp tỉnh ngày 20/1/1995.

Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2019, trong khuôn viên di tích lịch sử đền Khe Rồng xuất hiện một công trình nhà sàn đồ sộ. Nhà sàn được xây dựng bằng vật liệu chủ yếu là gỗ, nền xi măng, mái ngói, chồng lấn lên phần đất khu vực cần bảo vệ của di tích.

Qua kiểm tra của Sở VH-TT&DL tại di tích đền Khe Rồng cho thấy, ngoài các hạng mục công trình: Đền thờ Đức Ông; đền Mẫu; cổng tam quan, nhà hóa vàng; nhà thủ từ; sân vườn… đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt, có một nhà sàn 2 tầng bằng gỗ, lợp ngói tây, diện tích khoảng 40m2 được dựng năm 2019 trong khu vực vườn của di tích.

Theo phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo kèm theo báo cáo kinh tế kỹ thuật văn hóa và danh lam thắng cảnh Khe Rồng, hạng mục Nghinh môn ngoại được Sở VH-TT&DL thỏa thuận tại văn bản số 2423/SVHTTDL-DSVH ngày 8/7/2017, vị trí nêu trên thuộc bãi xe - nhà quản lý.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Bến Sung, năm 2018, đền Khe Rồng được các nhà hảo tâm cung tiến một lốt nhà sàn 2 tầng, không mái che. Để tránh hư hỏng, lãng phí trong điều kiện đền Khe Rồng chưa có nhà khách phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi của du khách, chính quyền địa phương đã cải tạo khuôn viên vườn cây và dựng tạm nhà sàn tại vị trí sát bờ khe, trong khu vực vườn của di tích để làm nhà khách.

Chính quyền thị trấn Bến Sung thừa nhận còn hạn chế về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa; chưa thực sự thấu đáo, nóng vội trong việc kêu gọi và nhận công đức đóng góp của nhân dân, dẫn đến việc thực hiện dựng tạm lốt nhà sàn trong vườn của di tích đền Khe Rồng là chưa đúng.

Chính quyền thị trấn Bến Sung đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy chính quyền địa phương.

Sở VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Như Thanh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc dựng tạm nhà sàn trong khuôn viên di tích đền Khe Rồng trong khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Xây dựng nhà sàn trái phép trong khu di tích lịch sử văn hóa - 2
Nhà sàn xây dựng trái phép trong khu di tích.

Trong thời gian trước mắt, để tránh lãng phí nguồn công đức, đóng góp của nhân dân, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép sử dụng tạm nhà sàn nói trên làm nơi đón tiếp khách tại di tích đền Khe Rồng. Đồng thời, giao UBND huyện Như Thanh chỉ đạo thị trấn Bến Sung có phương án di chuyển ra vị trí mới, phù hợp (khu dịch vụ) sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng khuôn viên di tích và hồ sơ dự án mở rộng bãi để xe, khu dịch vụ, khuôn viên di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh đền Khe Rồng.

Sở VH-TT&DL cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Như Thanh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng, nhất là đối với các cá nhân được giao quản lý trực tiếp tại di tích trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích đền Khe Rồng nói riêng và các di tích khác trên bàn huyện Như Thanh, không “khoán trắng” di tích cho cộng đồng hoặc cá nhân người được giao trực tiếp trông nom di tích.

Sở Nội vụ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với Sở VH-TT&DL trong việc bổ nhiệm sư về trụ trì tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về tôn giáo, tín ngưỡng, vừa phù hợp với công tác quản lý về lĩnh vực di sản văn hóa và nội dung, tính chất của di tích.

Trần Lê