Rực vàng sắc thu tuyệt đẹp ở Ba Lan

(Dân trí) - Với mỗi du học sinh, có cơ hội ra nước ngoài du học là một điều thật tuyệt, vì bên cạnh việc được học tập, tiếp cận với những tri thức tiên tiến, còn là sự trải nghiệm cuộc sống ở vùng đất mới.

Thời điểm này đang là mùa thu ở một số nước châu Âu, với lá vàng, sắc vàng... ở mọi nơi:
 
Con đường lá vàng tại Kotorwo Campus
Con đường lá vàng tại Kotorwo Campus

Cây rợp lá vàng trong công viên Olsztyn

Cây rợp lá vàng trong công viên Olsztyn
 
Mùa thu trong những khu rừng ở Ba Lan

Mùa thu trong những khu rừng ở Ba Lan

Sắc thu trải vàng trên những triền đồi


Sắc thu trải vàng trên những triền đồi

Sắc thu trải vàng trên những triền đồi

Mùa thu trên Hồ Kotorwo

Mùa thu trên Hồ Kotorwo

Mùa thu của những đôi lứa ở thành phố Olsztyn – Ba Lan


Mùa thu của những đôi lứa ở thành phố Olsztyn – Ba Lan


Mùa thu của những đôi lứa ở thành phố Olsztyn – Ba Lan

Mùa thu của những đôi lứa ở thành phố Olsztyn – Ba Lan

Mùa thu bên một lâu đài cổ - thành phố Olsztyn, Ba Lan

Mùa thu bên một lâu đài cổ - thành phố Olsztyn, Ba Lan

Mùa thu ở Công viên Olsztyn

Mùa thu ở Công viên Olsztyn
 
Chu Đình Tới
Từ Ba Lan