Thứ tư, 06/04/2016 - 01:00

Nhiều nghệ nhân người dân tộc Khmer được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Dân trí

Ngày 5/4/2016, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có mặt tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ để chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay 2016 với đồng bào Khmer các tỉnh, thành phía Nam.

Có hơn 500 đại biểu về dự buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây 2016
Có hơn 500 đại biểu về dự buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây 2016

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: Năm qua tình hình kinh tế xã hội của Tây Nam Bộ có những bước phát triển tích cực. Ban chỉ đạo thường xuyên phối hợp nghiên cứu xây dựng chính sách dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào Khmer, tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ của đồng bào Khmer giảm khoảng 13%. Tạo mọi điều kiện để các địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là việc giữ gìn phát huy phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer.

Ông Quang cũng cho biết, mới đây Nhà nước đã phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú cho 16 diễn viên, nghệ nhân là người dân tộc Khmer, nâng tổng số đến nay toàn vùng có 27 nghệ sĩ và nghệ nhân ưu tú là người dân tộc Khmer…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2015 và quý I năm 2016, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước thông qua Chương trình 135, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer tu học.

Các địa biểu tham dự chụp hình lưu niệm với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
Các địa biểu tham dự chụp hình lưu niệm với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Tuy vậy, ở những nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Một số hộ đồng bào Khmer còn nghèo, tỷ lệ Khmer nghèo (theo tiêu chí cũ) chiếm 13,01%. Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, phát huy nhưng có mặt chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của đồng bào. Hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước còn gặp một số khó khăn.

Dịp này Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, kêu gọi toàn thể cán bộ, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú, đa dạng.

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề nghị các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện tốt hơn nữa công tác Phật sự, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố trong vùng tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Phạm Tâm