Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng?

(Dân trí) - Chỉ khi đã có danh tiếng, một người bình thường mới được xem là nổi tiếng. Khi đã nổi tiếng rồi, mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau về danh tiếng, tiền tài… Có những nghệ sĩ rất trân quý danh tiếng, nhưng cũng có nhiều lời than phiền nghe đến “nhàm tai”.

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 1

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 2

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 3

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 4

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 5

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 6

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 7

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 8

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 9

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 10

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 11

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 12

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 13

Người nổi tiếng nói gì về danh tiếng? - 14

>> Diễn viên nói gì về “cảnh nóng”?

Bích Ngọc
Theo People/Marie Claire

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM