Thứ hai, 24/10/2016 - 01:06

Năm 2017 sẽ có 6 ngày hội văn hoá mang tầm quốc gia, khu vực

Dân trí

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn số 4209/BVHTTDL-VHDT gửi Sở VHTTDL và Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa năm 2017.

Theo đó, để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa đạt kết quả cao trong năm 2017, Bộ VHTDL dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính khu vực và từng dân tộc như sau:

1. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên (dự kiến tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng).

2. Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất (tổ chức tại Tuyên Quang).

3. Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào (tổ chức tại tỉnh Sơn La).

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam bộ lần thứ VI. Ảnh: TL.
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam bộ lần thứ VI. Ảnh: TL.

4. Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam -Campuchia.

5. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam bộ lần thứ VII (tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu).

6. Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, năm 2017 (tổ chức tại tỉnh Quảng Nam).

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố căn cứ đặc trưng văn hóa vùng, miền và dân tộc tại địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tham gia; đưa các hoạt động giao lưu văn hóa phù hợp với địa phương vào kế hoạch năm 2017 của ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi kế hoạch công tác năm 2017 được ban hành, Bộ VHTTDL sẽ có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể.

Hà Tùng Long