Thứ hai, 06/06/2016 - 10:08

Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 925/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2016.

Theo đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ gồm 11 thành viên. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng. 2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

8 Ủy viên Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Huy; Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Nguyễn Văn Đỉnh; Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nguyễn Duy Thiệu; Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần; ông Trần Lâm Biền công tác tại Tạp chí Di sản văn hóa Việt Nam.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú sẽ xem xét, lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu. Ảnh: TL.
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú sẽ xem xét, lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu. Ảnh: TL.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2016 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước tặng các danh hiệu nêu trên.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” và đăng tải kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hà Tùng Long