Thứ sáu, 24/02/2017 - 09:08

Kiên quyết xử lý các nhà xuất bản thường xuyên để xảy ra sai phạm

Dân trí “Năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra toàn ngành, trên diện rộng, từ Trung ương đến địa phương. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với những nhà xuất bản thường xuyên để xảy ra sai phạm”.

Sáng 24/2, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2017.

Báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, năm 2016, nội dung xuất bản phẩm đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cung cấp cho xã hội khối lượng lớn thông tin kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững định hướng chính trị và xây dựng tri thức cho cộng đồng, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2017, toàn ngành xuất bản sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo để tạo thế và lực mới; các đơn vị sẽ tập trung mọi nguồn lực để xuất bản được nhiều ấn phẩm có giá trị, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo biểu dương những cố gắng của các đơn vị, nhà xuất bản đã có nhiều nỗ lực vượt khó, đưa được nhiều đầu sách hơn đến với bạn đọc, tạo lập được thế đi lên khá vững chắc, phát triển bền vững và có chiều sâu, dần khẳng định được thương hiệu riêng của đơn vị trong đời sống văn hoá - xã hội.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo  phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên vẫn còn có sự buông lỏng của một số đơn vị, không thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, đọc duyệt nội dung xuất bản phẩm mới; tình trạng in lậu, in nối bản không hợp pháp vẫn còn diễn ra, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, năm 2017 ngành phải tập trung vào các vấn đề như phát hành được nhiều cuốn sách hay, có giá trị, nhưng vẫn thực hiện theo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp tri thức cho toàn xã hội; tránh để xảy ra sai phạm về nội dung tư tưởng, đảm bảo được kênh thông tin chính thống; phê phán, phản bác lại những quan điểm lệch lạc, sai trái.

“Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra toàn ngành, trên diện rộng, từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng để phòng chống việc in lậu, in giả, sao chép trái phép xuất bản phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với một số nhà xuất bản thường xuyên để xảy ra sai phạm”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Khánh Hồng