Hình ảnh vua, quan triều Nguyễn

(Dân trí)- Các nhà làm phim Việt luôn cho rằng, họ rất khó khăn trong việc tìm kiếm tư liệu, hình ảnh về các triều đại phong kiến để làm phim. Những hình ảnh chúng tôi tìm được dưới đây là một góc nhìn chân thực về vua quan triều Nguyễn...

Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam từ năm 1802 khi hoàng đế Gia Long lên ngôi và sụp đổ hoàn toàn khi hoàng đế Bảo Đại thoái vị vào năm 1945- là triều đại kéo dài tổng cộng trong 143 năm. Triều đại Nhà Nguyễn là một triều đại đánh dấu nhiều thăng trầm trong lịch sử, đặc biệt là cuộc xâm lược của thực dân Pháp giữa thế kỷ 19.
 
Những bức ảnh tư liệu quý hiếm dưới đây sẽ đưa đến cho độc giả một góc nhìn chân thực hơn về một triều đại thăng trầm trong lịch sử dân tộc. Hình ảnh vua, quan triều Nguyễn, hình ảnh một lễ thiết triều từng có, hình ảnh những bà hoàng một thời... Từ đó, độc giả có thể có được một hình dung cụ thể hơn về một thời lịch sử đã qua.
 
 
Chân dung vua Thành Thái (1889-1907) trong bộ triều phục.

Chân dung vua Thành Thái (1889-1907) trong bộ triều phục
 
Ảnh chụp hai người vợ của vua Thành Thái năm 1907.

Ảnh chụp hai người vợ của vua Thành Thái năm 1907

Vị vua trẻ tuổi Duy Tân ngồi trên lọng, ảnh chụp năm 1907.

Vị vua trẻ tuổi Duy Tân ngồi trên kiệu, ảnh chụp năm 1907.

Vua Duy Tân chụp cùng quan lại trong triều năm 1907.

Vua Duy Tân chụp cùng quan lại trong triều năm 1907 

Ảnh chụp vua Khải Định bên cạnh các vị quan cố vấn.

Ảnh chụp vua Khải Định bên cạnh các vị quan cố vấn
 
Vua Khải Định dùng bữa trưa tại điện Cần Chánh.

Vua Khải Định dùng bữa trưa tại điện Cần Chánh.
 
Nam Phương Hoàng Hậu ngày được tấn phong năm 1934.

Nam Phương Hoàng Hậu ngày được tấn phong năm 1934
 
Nhan sắc kiều diễm của Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại.


Nhan sắc kiều diễm của Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại.

Nhan sắc kiều diễm của Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại
 
Thái tử Bảo Long, con vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1936.

Thái tử Bảo Long, con vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1936.
 
Chân dung vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1928.

Chân dung vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1928

Bà Chúa Nhất, trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái, ảnh chụp năm 1931.

Bà Chúa Nhất, trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái, ảnh chụp năm 1931.

Lễ thiết triều của các quan lại triều Nguyễn, ảnh chụp năm 1926.

Lễ thiết triều của các quan lại triều Nguyễn, ảnh chụp năm 1926

Quan lại triều Nguyễn trước điện Thái Hòa.

Quan lại triều Nguyễn trước điện Thái Hòa

Một vương phi già trong triều đình Huế.

Một vương phi già trong triều đình Huế
 
Hai vị quan phục vụ trong triều, ảnh chụp tại Huế năm 1931.

Hai vị quan phục vụ trong triều, ảnh chụp tại Huế năm 1931.
 
Một vị quan triều Nguyễn chụp cùng vợ của mình năm 1899.

Một vị quan triều Nguyễn chụp cùng vợ của mình năm 1899
 
Ngài đề đốc cùng hai bà vợ, ảnh chụp năm 1894.

Ngài đề đốc cùng hai bà vợ, ảnh chụp năm 1894.

 
Phan Hạnh
Tổng hợp