Thứ năm, 20/08/2015 - 02:00

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Đó là hình ảnh thân thương về người nông dân, công nhân vừa tham gia sản xuất vừa vững chắc tay súng chiến đấu đánh giặc, rất dễ để bắt gặp trên mỗi tờ tiền giấy Việt Nam sử dụng qua các thời kỳ lịch sử…

Tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, ai ai cũng biết đến ông Lưu Văn Tuyến, người có sở thích sưu tập tiền cổ. Và hiển nhiên, kết quả của việc này, là hiện nay ông đã có trong tay một “ tài sản” đồ sộ về tiền cổ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, kể từ khi khai sinh ra đất nước.

Bức tranh của xã hội, những biến động của thời gian lịch sử được khắc họa rất rõ nét trên từng tờ tiền. Đó là hình ảnh các cô gái, chàng trai tham gia sản xuất trên đồng ruộng, trong các xí nghiệp cho đến những người lính can trường ngày đêm tham gia chiến đấu đánh giặc, giải phóng và thống nhất nước nhà.

Và tất yếu, trên mỗi tờ tiền ấy luôn gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chùm ảnh về tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ.

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 1

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 2

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 3

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 4

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 5

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 6

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 7

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 8

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 9

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 10

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 11

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 12

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 13

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 14

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 15

 

 

Hình ảnh trên tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - 16

Theo Phước Bình

Báo Lao động