Hà Nội: Kiểm điểm các tập thể, cá nhân vụ "phá" chùa Trăm Gian

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Nguyễn Minh Ngọc đã ký văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện và xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ) kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong tu bổ di tích tại di tích Quốc gia chùa Trăm Gian. Thời gian thực hiện xong trước ngày 13/10/2015.

Hà Nội: Kiểm điểm các tập thể, cá nhân vụ "phá" chùa Trăm Gian - 1

 

Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Ngọc chỉ đạo hai đơn vị trên kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân cán bộ công chức, nhân viên có liên quan đến việc giám sát, kiểm tra việc tu sửa cấp thiết vườn Tháp, nhà Ni tại di tích chùa Trăm Gian. Đồng thời, huyện Chương Mỹ cũng yêu cầu Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tại huyện xin ý kiến của cấp quản lý di tích, các chuyên gia đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc tu sửa trên đối với các yếu tố gốc của di tích, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục phù hợp. Thời gian tổ chức hội nghị trong tháng 10/2015.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội có gửi công văn cho huyện Chương Mỹ đề nghị kiểm tra, khắc phục việc tu sửa cấp thiết vườn Tháp, nhà Ni trong khu di tích chùa Trăm Gian.

Chùa Trăm Gian thuộc xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là di tích Quốc gia. Tuy nhiên, năm 2012 tại di tích này, sư trụ trì đã tự ý hạ giải gác Khánh và nhà Tổ để tu sửa khi chưa được phép của các cơ quan chức năng. Từ đầu cuối năm 2014, đầu năm 2015, sư trụ trì tiếp tục tu bổ vườn Tháp và nhà Ni sai với thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền ảnh hưởng tới các yếu tố gốc của di tích và cảnh quan chung của chùa./.

Theo Đinh Thị Thuận
Thể Thao&Văn Hoá

Đang được quan tâm