Hà Tĩnh:

Đầu tư hơn 60 tỷ đồng trùng tu Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

(Dân trí) - Trước sự xuống cấp một số hạng mục tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích này với tổng số tiền gần 63 tỷ đồng.

Hiện nay, tại nhiều hạng mục của Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) bị xuống cấp như tại Đình Xã (đình Tiên) đã là phế tích và không có ảnh tư liệu. Đình Chợ Trỗ cũng có nhiều hạng mục bị mục mọt, xô lệch, thấm dột nhiều vị trí. Hay nhà tư văn 1, 2 cũng có nhiều vị trí bị mục mọt, xô lệch gây thấm dột ở 1 số nơi…

Đầu tư hơn 60 tỷ đồng trùng tu Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du - 1

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Ngày 14/5, thông tin từ Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du cho biết, trước sự xuống cấp một số hạng mục tại khu di tích này UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng hạ tầng khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1).

Dự án sẽ tu bổ, tôn tạo các hạng mục: Đình xã, nhà tư văn 1, tư văn 2 (nhà Văn thánh - nhà Bình văn), nhà bia (đàn tế Nguyễn Quỳnh), chùa Trường Ninh; nâng cấp bãi đỗ xe, đường dạo, cây xanh, hàng rào, san nền, mương thoát nước; tu bổ, tôn tạo đền thờ và khu mộ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, đền thờ và khu mộ La khê hầu Nguyễn Trọng và hệ thống đường giao thông…

Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác.

Xuân Sinh