Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc?

(Dân trí) - Bạn am hiểu âm nhạc tới mức nào? Liệu có thể chỉ dựa trên một chi tiết đặc trưng nhất của ngôi sao, mà bạn gọi tên chính xác ngôi sao ấy?

Những bức ảnh đồ họa dưới đây khái quát một nét trứ danh trong ngoại hình, phong cách của 16 ngôi sao ca nhạc. Bạn có thể gọi tên chính xác bao nhiêu ngôi sao?

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 1

1

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 2

2

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 3

3

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 4

4

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 5

5

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 6

6

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 7

7

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 8

8

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 9

9

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 10

10

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 11

11

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 12

12

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 13

13

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 14

14

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 15

15

Chỉ bằng một nét phác họa, liệu bạn có thể gọi đúng tên ngôi sao ca nhạc? - 16

16

Đáp án:

1. Kurt Cobain

2. Paul McCartney

3. Freddie Mercury

4. Elvis Presley

5. Prince

6. David Bowie

7. John Lennon

8. Angus Young

9. Elton John

10. Slash

11. Jimi Hendrix

12. Bono

13. Axl Rose

14. Alice Cooper

15. Bob Dylan

16. Liam Gallagher

Bích Ngọc

Theo Daily Mail

Đang được quan tâm