4 bộ phim do Nhà nước đặt hàng được phê duyệt kịch bản

(Dân trí) - Bộ VH,TT&DL vừa ra quyết định phê duyệt 4 kịch bản và đưa kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015-2016.

 

4 bộ phim do Nhà nước đặt hàng được phê duyệt kịch bản - 1

Theo đó, Bộ VH,TT&DL phê duyệt phim truyện “Không ai bị lãng quên”, độ dài 90-100 phút, đề tài về những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trong chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô; ngợi ca tinh thần quốc tế vô sản. Tiếp theo là phim truyện “Người yêu ơi”, độ dài 90-100 phút, đề tài về đồng bào dân tộc, miền núi; đặt vấn đề việc giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phim thứ ba là phim truyện “Địa đạo”, độ dài 90-100 phút, đề tài chiến tranh cách mạng, phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, trong đó tập trung thể hiện hình tượng con người và vùng đất Củ Chi thành đồng.

Phim cuối là phim truyện “Xã tắc”, độ dài 90-100 phút, đề tài lịch sử, phản ánh công cuộc gìn giữ bờ cõi, chống thù trong giặc ngoài của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, phim truyện video “Ý chí độc lập” được Nhà nước đặt hàng từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện cũng đã được Bộ VH,TT&DL phê duyệt giá sản xuất phim. Theo đó, tổng số tiền đầu tư tối đa cho phim truyện video “Ý chí độc lập” có độ dài 19 tập, thời lượng 45 phút/tập là 28 tỷ 484 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện đặt hàng sản xuất phim từ nguồn chi trợ giá của ngân sách trung ương năm 2015. Trong quyết định cũng ghi rõ: “Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo đoàn làm phim tổ chức thực hiện sản xuất phim nghiêm túc, có hiệu quả; không vượt mức giá Nhà nước đặt hàng sản xuất bộ phim truyện video “Ý chí độc lập”; theo đúng Hợp đồng sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước giữa chủ đầu tư (Cục Điện ảnh) và Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam để phim đạt chất lượng về nghệ thuật, kỹ thuật và đúng tiến độ sản xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị đã được phê duyệt tại Quyết định số 4118/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2014 của Bộ VHTTDL về việc đưa kịch bản phim truyện video này vào kế hoạch sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước 2014-2015”.

Hoàng Khánh Đăng

4 bộ phim do Nhà nước đặt hàng được phê duyệt kịch bản - 2