Thứ ba, 27/07/2010 - 12:36

Trả lời câu hỏi:

Thế nào là di chúc hợp pháp?

Dân trí

Bố tôi mất vào năm 2005 và có để lại di chúc nhưng di chúc đánh máy và bố tôi ký, bản di chúc này không có chứng thực mà chỉ có hai người làm chứng ký vào bản di chúc. Vậy bản di chúc của bố tôi có hợp pháp không ?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Di chúc của Bố bạn lập là di chúc bằng văn bản (có thể viết tay hoặc đánh máy) theo quy định tại  Luật Dân sự năm 1995, điều 653 khoản 2:  Di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Di chúc bằng văn bản được coi là hợp pháp khi đáp ứng được các quy định tại  Điều 655, 656,657,659 Bộ luật dân sự năm 1995 cụ thể:

 

Điều 655. Di chúc hợp pháp

1- Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2- Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4- Di chúc bằng văn bản không có chứng nhận, chứng thực như quy định tại Điều 660 của Bộ luật này chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Điều 656. Nội dung của di chúc bằng văn bản

1- Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang, thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

 

Điều 657. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3- Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự

 

Điều 659. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc, thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 656 và Điều 657 của Bộ luật này.

 

Vì trong câu hỏi, bạn không nói rõ những người ký tên làm chứng có vi phạm điều 657 Bộ Luật dân sự 1995 hay không. Cho nên, luật sư không thể chỉ ra cho bạn thấy được bản di chúc có giá trị pháp lý hay không. Vì vậy, bạn đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu di chúc của Bố bạn đáp ứng được các điều kiện đó thì bản di chúc được coi là hợp pháp.

 

Luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch HĐTV
Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự
Số 6, Trung Yên 3, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.7868574 - 0913588529   Fax: 04.3.7868575
E-mail: bach@hongbach.com; Website: www.hongbach.vn

 

Diễn đàn - Bạn đọc