3 tin tức, video về "

via education

"
Trường Đại học Y dược, Đại học Huế và những bước “chuyển mình” tiên phong

Trường Đại học Y dược, Đại học Huế và những bước “chuyển mình” tiên phong

Cải cách chương trình đào tạo theo hướng tích hợp và dựa trên năng lực; đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; tăng cường công tác phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ là những nhiệm vụ trọng tâm mà Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã thực hiện trong năm qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.