201.350 tin tức, video về "

vụ bản

"
Vụ bản quyền tác giả văn, thơ trong SGK: Sắp có hồi kết!

Vụ bản quyền tác giả văn, thơ trong SGK: Sắp có hồi kết!

Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản trả lời Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam về mức chi trả nhuận bút tác phẩm được sử dụng trong hệ thống SGK. Đây có thể sẽ là lời kết cho những “lùm xùm” vừa qua.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/toi-coi-viec-co-tho-in-trong-sach-giao-khoa-la-niem-hanh-phuc-953420.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;   “Tôi coi việc có thơ in trong sách giáo khoa là niềm hạnh phúc”</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cong-chung-se-thiet-neu-sach-giao-khoa-bi-doi-gia-vi-tac-quyen-951745.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;   Công chúng sẽ thiệt nếu sách giáo khoa bị đội giá vì… tác quyền</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bao-cao-bo-gddt-ve-ban-quyen-tac-pham-van-hoc-duoc-su-dung-trong-sgk-950037.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;  Báo cáo Bộ GD-ĐT về bản quyền tác phẩm văn học được sử dụng trong SGK</b></a>