275 tin tức, video về "

trạm biến áp 220 kv

"
Hoàn thành công trình “Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh”

Hoàn thành công trình “Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh”

​Vào lúc 01h05 ngày 28/12/2017 tại Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh (phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện máy biến áp 220kV-250MVA tại Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh, hoàn thành công trình “Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh”, nâng tổng công suất Trạm lên 2x250MVA.
Đóng điện công trình Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Nha Trang

Đóng điện công trình Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Nha Trang

Ngày 23/12/2017, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS), Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (CRLDC) và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220/110/22kV-250MVA và các thiết bị liên quan tại Trạm biến áp 220 kV Nha Trang, hoàn thành công trình Nâng công suất TBA 220 kV Nha Trang, nâng tổng công suất Trạm từ 375 MVA lên 500 MVA.
Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV-125MVA thứ 2 tại TBA 220kV Cao Bằng

Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV-125MVA thứ 2 tại TBA 220kV Cao Bằng

Vào lúc 9h26 ngày 28/12/2017 tại thôn Nà Roác 3, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220kV-125MVA thứ 2 tại Trạm biến áp 220 kV Cao Bằng, hoàn thành công trình "Lắp máy biến áp thứ 2 tại Trạm biến áp 220 kV Cao Bằng".
Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV-125MVA thứ 2 tại TBA 220 kV Trà Vinh

Đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV-125MVA thứ 2 tại TBA 220 kV Trà Vinh

Vào lúc 03h15 ngày 30/12/2017, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Licogi 16, Công ty Cổ phần Licogi 16 và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220/110/22kV-125MVA thứ 2 tại Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh, hoàn thành công trình "Lắp máy 2 Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh".