1.219 tin tức, video về "

thiết bị alexa amazon

"
Amazon Alexa, Google Assistant và Apple Siri - Trợ lý ảo nào thông minh nhất?

Amazon Alexa, Google Assistant và Apple Siri - Trợ lý ảo nào thông minh nhất?

Trợ lý ảo đã trở thành công cụ đắc lực cho người dùng smartphone, có thể giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, trả lời các câu hỏi, nhắc lịch làm việc... mà họ không cần chạm tay vào smartphone. Trong số 3 trợ lý ảo được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Alexa, Google Assistant và Siri, trợ lý nào thông minh nhất? Hãy đi tìm câu trả lời.