256.500 tin tức, video về "

thông tin liên lạc

"
Hình ảnh những chiến sĩ giao bưu, thông tin liên lạc một thời “nếm mật nằm gai”

Hình ảnh những chiến sĩ giao bưu, thông tin liên lạc một thời “nếm mật nằm gai”

Trong những năm kháng chiến, để giữ “mạch máu” thông tin liên lạc luôn được thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, những cán bộ, chiến sĩ giao bưu, thông tin liên lạc thời kỳ đó phải đối mặt với bao hiểm nguy, thậm chí chấp nhận hy sinh khi bị địch phát hiện và tấn công.