8 tin tức, video về "

romano vip

"
Thấy gì từ cách làm thương hiệu từ mô hình tiệc đẳng cấp

Thấy gì từ cách làm thương hiệu từ mô hình tiệc đẳng cấp

Việc chọn người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu vẫn còn hiệu quả trong các chiến dịch truyền thông, quảng bá của các nhãn hàng. Tuy nhiên, không có gì là đột phá và khác biệt, bởi lẽ số lượng nhân vật có ảnh hưởng tới công chúng tại Việt Nam quá ít, thậm chí nhiều thương hiệu phải “tranh giành” và “xài qua xài lại”.