436.251 tin tức, video về "

quan hệ việt nam và mỹ

"
Thủ tướng lạc quan về triển vọng quan hệ kinh tế Việt - Mỹ thời ông Donald Trump

Thủ tướng lạc quan về triển vọng quan hệ kinh tế Việt - Mỹ thời ông Donald Trump

Cho rằng ông Donald Trump sẽ suy nghĩ về vấn đề TPP một cách kỹ lương hơn sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, nếu không có TPP thì Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận một hiệp thương mại mới để mở rộng hợp tác. Thủ tướng khẳng định, dưới thời ông Trump, quan hệ Việt Nam và Mỹ vẫn tốt đẹp.