10 tin tức, video về "

pterosaur

"
Những động vật ngoài đời thật có đặc điểm giống loài rồng
01:51

Những động vật ngoài đời thật có đặc điểm giống loài rồng

Những con rồng trong Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones) có thể là sản phẩm hư cấu, nhưng có một số động vật ngoài đời thật lại không khác chúng nhiều lắm. Loài giống chúng nhất là thằn lằn pterosaur – tên của chúng theo nghĩa đen là “thằn lằn có cánh”. Sau đây là một số loài động vật khác cũng giống những con rồng đó.
Những động vật ngoài đời thật có đặc điểm giống loài rồng

Những động vật ngoài đời thật có đặc điểm giống loài rồng

Những con rồng trong Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones) có thể là sản phẩm hư cấu, nhưng có một số động vật ngoài đời thật lại không khác chúng nhiều lắm. Loài giống chúng nhất là thằn lằn pterosaur – tên của chúng theo nghĩa đen là “thằn lằn có cánh”. Sau đây là một số loài động vật khác cũng giống những con rồng đó.